Παιδεία: Το μέλλον είναι τώρα

01

Δημιουργούμε το πρώτο ξενόγλωσσο τμήμα σπουδών στο Α.Π.Θ. και δουλεύουμε, ώστε η περιοχή να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης.

02

Σας θέλουμε να γυρίσετε πίσω και σας θέλουμε όλους. Θέλουμε τα λαμπερά, ελληνικά μυαλά σας, τις ιδέες σας, την  καθαρή ματιά σας.

03

Συνδέουμε τα Α.Ε.Ι και τα Τ.Ε.Ι. με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα και επιτέλους συνδέουμε τις δουλειές σας με αυτό που έχετε σπουδάσει.

04

Ενισχύουμε με κίνητρα και συμβουλευτικές υπηρεσίες τις start-up επιχειρήσεις.

05

Είναι η στιγμή σας. Θέλουμε να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας.