Οικονομία: Ανάσα στη μεσαία τάξη – Νέες θέσεις εργασίας

01

Δίνουμε ανάσα στη μεσαία τάξη με γενναία μείωση της φορολογίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και καλά αμειβόμενες δουλειές.

02

Θέλουμε να ζούμε περήφανα με δουλειές και όχι μόνο με ψεύτικα επιδόματα.

03

Θέλουμε να κρατούμε τη ζωή στα χέρια μας χωρίς φόβο για την αυριανή μέρα στον εργασιακό μας χώρο.

04

Καλωσορίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Ενθαρρύνουμε τις start-up επιχειρήσεις. Δίνουμε στοχευμένα κίνητρα στους δημιουργικούς Έλληνες να χτίσουν το δικό τους όνειρο.