Κοινωνία: Υποστηρίζουμε τη μητρότητα

01

Κανένα παιδί δεν θα μένει εκτός παιδικού σταθμού.

02

Για κάθε παιδί οικογένειας που πληροί εισοδηματικά κριτήρια και δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, χορηγούμε κουπόνι ύψους 180 ευρώ ανά μήνα και για 10 μήνες το χρόνο, για εξαργύρωση σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής των γονέων.

03

Επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών, με ποιοτικό πρόγραμμα και τις κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων. 

04

Ευέλικτη άδεια λοχείας που επιλέγεται από τη μητέρα.