Γυναίκα: Όλες μαζί μπορούμε καλύτερα

01

Η ισότητα δεν πραγματώνεται μόνο με νόμους και διατάγματα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας.

02

Υφαίνουμε όλες μαζί ένα δίχτυ αλληλοβοήθειας των γυναικών.

03

Δημιουργούμε θέσεις εργασίας για γυναίκες όλων των ηλικιών

04

Προτρέπουμε τις γυναίκες σε προληπτικούς ελέγχους υγείας.

05

Στηρίζουμε τις γυναίκες στα προβλήματα υγείας τους.