Ασφαλείς πολίτες

Οι συνθήκες εργασίας των αστυνομικών οφείλουν να αναβαθμιστούν προκειμένου να μπορούν να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Απαραίτητος ο εξοπλισμός για την αυτοπροστασία τους και η ύπαρξη αναγκαίου αριθμού, σωστά συντηρημένων, περιπολικών. Σοβαρά ζήτημα αποτελεί στη Θεσσαλονίκη και το κτιριακό θέμα, ενώ η δημιουργία παιδικού σταθμού για τα παιδιά των αστυνομικών θα έδινε ανάσα στις οικογένειές τους. Ακούσαμε με προσοχή τις προτάσεις του προέδρου  για τον κώδικα εσωτερικών μεταθέσεων.